Mai Hương Vũ Thị

3 Tính giá trị của biểu thúc sau . a= 100 cộng 98 cộng 96 cộng .... cộng 2 -97-95-....-1. b=1 cộng 2-3 -4 công 5 cộng 6 -7 -8 cộng 9 cộng 10 -11-12 cộng ..... cộng .... -299 - 300 cộng 301 cộng 302


Các câu hỏi tương tự
Mai Hương Vũ Thị
Xem chi tiết
Annie Nek
Xem chi tiết
Annie Nek
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hải Yến
Xem chi tiết
Annie Nek
Xem chi tiết
Cao Phương Vy
Xem chi tiết
🎈bLUe BaLloON💙
Xem chi tiết
mnbvc
Xem chi tiết
nguyen huynh thu
Xem chi tiết