the hoang

23x24x25x26x27x28x29x30x31x32 có bao nhiêu số 0

Kiều Vũ Linh
16 tháng 5 lúc 16:37

Do 24 × 25 × 30 = 18000 có 3 chữ số 0

23 × 24 × 25 × 26 × 27 × 28 × 29 × 30 × 31 × 32 có 3 chữ số 0

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Võ Nguyễn Trung Kiên
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Quỳnh Tiên
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Mai linh
Xem chi tiết
huynh van binh
Xem chi tiết
Xem chi tiết
bui thi thanh
Xem chi tiết
Lê Khánh Ly
Xem chi tiết
phuonganh
Xem chi tiết