Dolly Dolly

2,125+5\(\dfrac{3}{8}\)+7,15+6\(\dfrac{17}{20}\)+7,5

(4/5 chia 6/5 cộng 1/5 chia 1/x]x30-26=34

 

Dolly Dolly
15 tháng 3 lúc 20:34

giúp mình với mình cần gấp ah

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 23:24

a: \(=2.125+5.375+7.15+6.85+7.5\)

=7,5+14+7,5

=15+14=29

b: \(\Leftrightarrow\left(\dfrac{4}{5}\cdot\dfrac{5}{6}+\dfrac{1}{5}\cdot x\right)\cdot30=60\)

=>(2/3+1/5x)=2

=>1/5x=2-2/3=4/3

=>x=4/3*5=20/3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Xuân Tuyền Đặng
Xem chi tiết
Bùi Minh Tuấn
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Trịnh Thuỳ Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Vũ Anh
Xem chi tiết
ngan dai
Xem chi tiết
ngan dai
Xem chi tiết
Phương Vi Vũ
Xem chi tiết
Lý Minh tiến Lý
Xem chi tiết