Kim Ngọc

2 nguyên tố A và B đứng kế tiếp nhau trong cùng 1 chu kỳ trong bảng tuần hoàn và có tổng số đơn vị điện tích hạt nhân = 25

a, Xác định vị trí của A và B

b, So sánh tính kim loại (hoặc phi kim) của A và B

 


Các câu hỏi tương tự
vũ thị thùy vân
Xem chi tiết
TRẦN YẾN NHI
Xem chi tiết
Yến Nhi Trương (Nhi đz)
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Linh Đan
Xem chi tiết
Tuệ Nhi
Xem chi tiết
nguyen vu minh tri
Xem chi tiết
blabla
Xem chi tiết
Huyền Nguyễn
Xem chi tiết
Tám Đinh
Xem chi tiết