Thanh Tam

1.Thực hiện phép tính

M= 1+(-2)+3+(-4)+...+2001+(-2002)+2003 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 21:00

Từ 1 đến 2002 sẽ có:

\(\left(2002-1\right):1+1=2002\left(số\right)\)

=>Sẽ có 2002/2=1001 cặp có tổng là -1 là (1;-2);(3;-4);...;(2001;-2002)

M=1+(-2)+3+(-4)+...+2001+(-2002)+2003

=(1-2)+(3-4)+...+(2001-2002)+2003

=2003-1*1001

=2003-1001

=1002

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Mai Hoài Thương
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Phạm Mỹ Hạnh
Xem chi tiết
kaito kid
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Tạ Phương Duyên
Xem chi tiết
bui van minh
Xem chi tiết
Vương Nguyên
Xem chi tiết