Minh Châu Trần

17 000 000m2 =.......km2

Cihce
19 tháng 3 lúc 13:50

\(17000000m^2=17000000:1000000=17km^2.\)

Bình luận (1)
Team LCPT
19 tháng 3 lúc 13:52

\(17000000m^2=17000000:1000^2=17000000:1000000=17km^2\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Hoàng Võ Mịnh Khôi
Xem chi tiết
nguyễn anh thư
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Quách Nguyễn Ái Băng
Xem chi tiết
Lê Trần Tâm Như
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Trang
Xem chi tiết
nguyễn anh thư
Xem chi tiết