44-Thế toàn-6k2

(1,25-3/7.x((-5/4x+14/9)=0

Kiều Vũ Linh
30 tháng 9 lúc 7:07

(1,25 - 3/7 x)(-5/4 x + 14/9) = 0

1,25 - 3/7 x = 0 hoặc -5/4 x + 14/9 = 0

*) 1,25 - 3/7 x = 0

3/7 x = 1,25

x = 1,25 : 3/7

x = 35/12

*) -5/4 x + 14/9 = 0

-5/4 x = -14/9

x = -14/9 : (-5/4)

x = 56/45

Vậy x = 56/45; x = 35/12

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lisadaisy
Xem chi tiết
NgôLộc Thiên Dii
Xem chi tiết
Zero Two
Xem chi tiết
Hà Phương Linh
Xem chi tiết
Khánh Linh Đặng Vũ
Xem chi tiết
Tạ Thị Thùy Trang
Xem chi tiết
Zero Two
Xem chi tiết
Zero Two
Xem chi tiết
Nezuko Kamado
Xem chi tiết
Vũ Khắc Minh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)