Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hưng Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 174
Số lượng câu trả lời 582
Điểm GP 0
Điểm SP 534

Người theo dõi (23)

Teoyewmay
Huy Jenify
Lan Đỗ
Nam Lê
Vũ Ngọc Diệp

Đang theo dõi (7)

Linh Nguyễn
Tuệ Lâm Đỗ
Khinh Yên
zero
So_Min_Hwan