Ẩn danh

10. Hình bình hành ABCD, E ∈ AB, F ∈ CD sao cho EF // AD

1) AE//DF, BE//CF
2) Tứ giác AEFD là hình bình hành
3) Tứ giác BEFC là hình bình hành

Phạm Trần Hoàng Anh
10 tháng 7 lúc 21:59

a) Tứ giác `ABCD` là hình bình hành

`=> AB` // `CD` và `AD` // `BC`

`=> AE` // `DF` và `EB` // `FC`

b+c) Do `EF ` // `AD => EF ` // `AC`

Tứ giác `AEFD` có: `AE` // `FD` và `AD` // ` EF`

`=>` Tứ giác `AEFD` là hình bình hành

Tứ giác `BEFC` có: `BE` // `FC` và `BF` // `EC`

`=>` Tứ giác `BEFC` là hình bình hành

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vũ Ngọc Hải Vân
Xem chi tiết
hackerLOL
Xem chi tiết
hackerLOL
Xem chi tiết
Quang Huy Nguyễn
Xem chi tiết
Quang Huy Nguyễn
Xem chi tiết
An Cute
Xem chi tiết
Quỳnh Anh Nguyễn
Xem chi tiết
fairytail
Xem chi tiết
Sương Nguyễn
Xem chi tiết
YếnChâu HP
Xem chi tiết