Ha Tran

1/ tất cả √x+3 xác định khi

\(\dfrac{1}{\sqrt{x+3}}\) xác định khi \(x+3>0\)

=>x>-3

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoang Thi Bich Thuy
Xem chi tiết
Gaming Phát PLY
Xem chi tiết
Hắc Tử Thiên
Xem chi tiết
Lê Thụy Sĩ
Xem chi tiết
~*Shiro*~
Xem chi tiết
Phạm Vũ Đức Bình
Xem chi tiết
hoshi nguyen
Xem chi tiết
NGỌC HÂN
Xem chi tiết
Hoàng Anh Đặng
Xem chi tiết
KAl(SO4)2·12H2O
Xem chi tiết