Luan Ievanluan

1. Taller                                                  6. More exciting

2. Noisier                                               7. Hotter

3. Bigger                                                8. Smaller

4. More peaceful                                    9.older

5. wider                                                10.cheaper

Tính từ nào là tính từ ngắn tính từ nào là tính từ dài?

Nguyễn Việt Dũng
10 tháng 11 lúc 18:50

Tính từ ngắn:

1. Taller
2. Noisier
3. Bigger
4. Hotter
5. Older
6. Smaller
7. Wider

Tính từ dài:
1. More peaceful
2. More exciting
3. Cheaper 

Bình luận (1)
Jaek Hdiss
10 tháng 11 lúc 19:45

ngắn:

1. Taller
2. Noisier
3. Bigger
4. Hotter
5. Older
6. Smaller
7. Wider

dài:

1. More peaceful
2. More exciting
3. Cheaper 

Bình luận (1)
Đỗ Thanh Hải
11 tháng 11 lúc 0:48

Tính từ ngắn: taller, noisier, bigger, wider, hotter, smaller, older, cheaper

Tính từ dài: more peaceful, more exciting 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Minh cương
Xem chi tiết
Bui Quoc Duy
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Lò Anh Thư
Xem chi tiết
Lê Đoàn Thùy Linh
Xem chi tiết
Hàn Tiểu Diệp
Xem chi tiết
dam ngoc quynh
Xem chi tiết
linhchitran_954
Xem chi tiết
Trần Tiến Đức
Xem chi tiết