Sương Nguyễn

1.__ beautiful her eyes are!

A. What       B. How        C. What a         D. How a

Anh Thư Bùi
26 tháng 3 lúc 22:59

b

Bình luận (0)
Kurouba Ryousuke
26 tháng 3 lúc 22:59

1.__ beautiful her eyes are!

A. What       B. How        C. What a         D. How a

Bình luận (0)
Tâm Như
27 tháng 3 lúc 9:31

B

 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
đinh bá tài
Xem chi tiết
Akashi Oni
Xem chi tiết
Ben123
Xem chi tiết
Đỗ Bùi Diệp Chi
Xem chi tiết
Lê Tiên Nhi
Xem chi tiết
Khanh Huu Thi
Xem chi tiết
DTD Quỳnh
Xem chi tiết
_Để Ta Yên Nào_
Xem chi tiết
•↭长ɦáทɦ•☪ôทջՇúa
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)