Trà My

1. 25,2 phút : 3 + 20 phút 15 giây - 6 phút 24 giây

Ngô Hải Nam
19 tháng 3 lúc 21:38

25,2 phút : 3 + 20 phút 15 giây - 6 phút 24 giây

= 8,4 phút + 20 phút 15 giây - 6 phút 24 giây

= 8 phút 24 giây + 20 phút 15 giây - 6 phút 24 giây

= 22 phút 15 giây

Bình luận (0)
Trịnh Thuỳ Linh
19 tháng 3 lúc 21:40

`1)` 

`25,2` phút `:` `3` `+` `20` phút `15` giây `-` `6` phút `24` giây 

`=8,4` phút `+` `20` phút `15` giây `-` `6` phút `24` giây 

`=8` phút `24` giây `+` `20` phút `15` giây `-` `6` phút `24` giây 

`=28` phút `39` giây `-` `6` phút `24` giây 

`=22` phút `15` giây

Bình luận (0)
Minh Châu Thái Thị
Hôm kia lúc 12:37

25,225,2 phút :: 33 ++ 2020 phút 1515 giây −- 66 phút 2424 giây 

=8,4=8,4 phút ++ 2020 phút 1515 giây −- 66 phút 2424 giây 

=8=8 phút 2424 giây ++ 2020 phút 1515 giây −- 66 phút 2424 giây 

=28=28 phút 3939 giây −- 66 phút 2424 giây 

=22=22 phút 1515 giây

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
MoonnaTran
Xem chi tiết
Phan Khánh Ngọc
Xem chi tiết
Tran Thi Nhu Anh
Xem chi tiết
Đỗ Ngọc Huyền
Xem chi tiết
Ngô Thu Hương
Xem chi tiết
Nguyễn Kiều Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Kim Anh
Xem chi tiết
phan minh thu
Xem chi tiết