Hội Nguyễn

1 + 2/3

Trịnh Thuỳ Linh
19 tháng 3 lúc 21:09

`1+2/3`

`=3/3+2/3`

`=5/3`

Bình luận (0)
animepham
19 tháng 3 lúc 21:13

` 1+ 2/3 = 3/3 + 2/3 = 5/3`

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
DuY_ Daq
Xem chi tiết
Lê Hùng Minh
Xem chi tiết
Quân hoàng
Xem chi tiết
Minh Dat Vu
Xem chi tiết
Linh Nguyễn
Xem chi tiết
Đào Thiên Bình 2720 1111
Xem chi tiết
Sakura Conan-Chan
Xem chi tiết
Dương Thùy Trang
Xem chi tiết
huỳnh thị bảo minh
Xem chi tiết
Phạm Thị Thảo Vân
Xem chi tiết