Diện tích sân bóng: 18 x 9 = 162 (m2)

a, Số tiền mua thảm PVC phủ lên mặt sân: 162 x 400 000 = 64 800 000 (đồng)

b, Đổi 5cm= 0,05m

Độ dài đường kẻ vạch:

2 x 18 + (9 - 0,05 x 2) x 5 = 80,5(m)

Diện tích đường kẻ: 80,5 x 0,05 = 4,025(m2)

b,Để kẻ vạch trên sân bóng cần lượng sơn là: 4,025 : 5 = 0,805 (lít)

Đ.số:....

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thị Trà My
Xem chi tiết
dragon
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Anh
Xem chi tiết
TRẦN ĐỨC NGUYÊN
Xem chi tiết
Phạm Liêm
Xem chi tiết
Trần Quỳnh Như
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Vũ Thu Hiền
Xem chi tiết
Minh Đăng
Xem chi tiết