Nguyễn thị lan phương
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 19:05

Bài 14:

a: Hình vuông, hình thoi, hình chữ nhật, hình bình hành, hình thang, hình thang cân, tứ giác, tam giác

b: Trong hình có 5 hình chữ nhật

c: FH,EG không là hai đường chéo của hình chữ nhật ABCD. FH,EG là đường chéo của hình thoi FEHG

Bài 15:

a: Hình thang, hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật

b: loading...

AECF là hình bình hành

c: MN song song với AD và PQ

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thị Trà My
Xem chi tiết
dragon
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Anh
Xem chi tiết
TRẦN ĐỨC NGUYÊN
Xem chi tiết
Phạm Liêm
Xem chi tiết
Trần Quỳnh Như
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Vũ Thu Hiền
Xem chi tiết
Minh Đăng
Xem chi tiết