Nguyễn thị lan phương
Nguyễn thị lan phương
6 tháng 12 2023 lúc 18:05

Nhanh giúp mik với ạ

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 18:22

Bài 11:

a: GHIK là hình thang cân

b: loading...

c: GI bằng cạnh HK có trong hình

Câu 12:

a: Đáy lớn là FE

Đáy nhỏ là CD

FE=12dm

mà FE=2CD

nên \(CD=\dfrac{12}{2}=6\left(dm\right)\)

b: CE=FD; CF=ED

Bài 13:

a: Hình thoi, hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông, hình thang cân

b: Có 4 hình chữ nhật, 5 hình vuông

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thị Trà My
Xem chi tiết
dragon
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Anh
Xem chi tiết
TRẦN ĐỨC NGUYÊN
Xem chi tiết
Phạm Liêm
Xem chi tiết
Trần Quỳnh Như
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Vũ Thu Hiền
Xem chi tiết
Minh Đăng
Xem chi tiết