19.83.Ánh linh Nguyễn
Sinh Viên NEU
7 tháng 12 2023 lúc 3:32

4 don't go 

5 was playing - entered

6 was studying -came

7 bake

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tịnh y
Xem chi tiết
Phạm Xuân Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Tùng
Xem chi tiết
Aloha Mine
Xem chi tiết
?????
?????
?????