NGUYỄN PHÚC HUY
Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 21:59

a: Trên tia Oy, ta có: OC<OB

nên C nằm giữa O và B

=>OC+CB=OB

=>2+CB=7

=>CB=5(cm)

b: Vì OA và OC là hai tia đối nhau

nên O nằm giữa A và C

mà OA=OC

nên O là trung điểm của AC

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đỗ Thị Trà My
Xem chi tiết
dragon
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Anh
Xem chi tiết
TRẦN ĐỨC NGUYÊN
Xem chi tiết
Phạm Liêm
Xem chi tiết
Trần Quỳnh Như
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Vũ Thu Hiền
Xem chi tiết
Minh Đăng
Xem chi tiết