Đoàn Thu Phương
Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 16:47

a:\(a\cdot b=ƯCLN\left(a,b\right)\cdot BCNN\left(a,b\right)\)

=>\(a\cdot b=5\cdot150=750\)

=>(a,b)\(\in\){(1;750);(2;375);(3;250);(5;150);(6;125);(10;75);(15;50);(25;30);(30;25);(50;15);(75;10);(125;6);(150;5);(250;3);(375;2);(750;1)}

mà ƯCLN(a,b)=5

nên (a,b)\(\in\){(5;150);(10;75);(15;50);(25;30);(30;25);(50;15);(75;10);(150;5)}

b: \(a\cdot b=180\)

=>(a,b)\(\in\){(1;180);(2;90);(3;60);(4;45);(5;36);(6;30);(9;20);(10;18);(12;15);(15;12);(18;10);(20;9);(30;6);(36;5);(45;4);(60;3);(90;2);(180;1)}

mà BCNN(a,b)=60

nên (a,b)\(\in\){(3;60);(12;15);(15;12);(60;3)}

c: Đặt ƯCLN(a,b)=x

\(\Leftrightarrow a=4x;b=5x\)

\(a\cdot b=BCNN\left(a,b\right)\cdotƯCLN\left(a,b\right)\)

=>\(4x\cdot5x=x\cdot140\)

=>\(20x=140\)

=>x=7

=>a=28; b=35

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vũ Uyển Như
Xem chi tiết
Đỗ Thị Trà My
Xem chi tiết
dragon
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Anh
Xem chi tiết
TRẦN ĐỨC NGUYÊN
Xem chi tiết
Phạm Liêm
Xem chi tiết
Trần Quỳnh Như
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Vũ Thu Hiền
Xem chi tiết