Ngọc Quỳnh Hoàng
Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 18:33

loading...  loading...  

Bình luận (0)
Vũ Đào
15 tháng 3 lúc 21:05

những dạng kiểu như này bạn nên so sánh gián tiếp với các phân số cùng tử và khác mẫu, khi cộng lại sẽ ra đpcm.

vd như Nguyễn Lê Phước Thịnh đưa ở dưới

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Vũ Uyển Như
Xem chi tiết
Đỗ Thị Trà My
Xem chi tiết
dragon
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Thùy Anh
Xem chi tiết
TRẦN ĐỨC NGUYÊN
Xem chi tiết
Phạm Liêm
Xem chi tiết
Trần Quỳnh Như
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Vũ Thu Hiền
Xem chi tiết