bepro_vn
13 tháng 9 lúc 9:36

a)\(\dfrac{2}{3}x-\dfrac{8}{3}x=2\Leftrightarrow-2x=2\Leftrightarrow x=-1\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN