Tin học

Đặng Khánh Vinh
16 phút trước

 160.392,54 Đồng

Bình luận (0)
Maximilian
10 tháng 6 lúc 9:19

Tham Khảo !

1. Xem trước khi in

- Xem trước khi in cho phép kiểm tra trước những gì sẽ được in ra.

- Để xem trước khi in, ta chỉ cần nháy nút Print Preview 

2. Điều chỉnh ngắt trang

- Để điều chỉnh ngắt trang, ta thực hiện các thao tác sau:

Hiển thị trang tính trong chế độ Page Break Preview.Đưa con trỏ vào đường ngắt trangKéo thả thả đường kẻ xanh đến vị trí mong muốn.
Bình luận (0)
Aphmau Shalashaska
10 tháng 6 lúc 9:18

Tham khảo:
1. Xem trước khi in 
- Xem trước khi in cho phép kiểm tra trước những gì sẽ được in ra. 
- Để xem trước khi in, ta chỉ cần nháy nút Print Preview
 2. Điều chỉnh ngắt trang
 - Để điều chỉnh ngắt trang, ta thực hiện các thao tác sau: Hiển thị trang tính trong chế độ Page Break Preview. Đưa con trỏ vào đường ngắt trang Kéo thả thả đường kẻ xanh đến vị trí mong muốn.

Bình luận (0)
Li Syaoran
10 tháng 6 lúc 9:19

Tham khảo:
 

Bước 1: Mở word , vào insert chon break hộp thoại break xuất hiện.Bước 2: Chọn page break.Bước 3: Nhấn ok để hoàn thành tác vụ.
Bình luận (3)
Li Syaoran
10 tháng 6 lúc 9:15

Tham khảo
 

B1: Chỉ định miền dữ liệu để biểu diễn bằng biểu đồ

B2: Chọn dạng biểu đồ

- Chỉ định miền dữ liệu: Nháy chuột để chọn một ô trong miền có dữ liệu cần tạo biểu đồ.

- Chọn dạng biểu đồ: Nháy chuột chọn nhóm biểu đồ thích hợp (chẳng hạn nhóm biểu đồ cột) trong nhóm Charts trên dải lệnh Insert rồi chọn dạng biểu đồ trong nhóm đó.

Bình luận (0)
Maximilian
10 tháng 6 lúc 9:15

Tham Khảo !

B1: Chọn một ô trong miền dữ liệu cần tạo biểu đồ, chẳng hạn ô O5;

B2: Mở bảng chọn Insert, nhóm lệnh Charts và lựa chọn dạng biểu đồ.

Bình luận (0)
Minh Nguyệt
9 tháng 6 lúc 20:01

Tham khảo nha em:

-Nhiệm vụ của hệ điều hành là :

+Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính . -

+Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính

+Cung cấp giao diện cho người dùng, giao diện là môi trường giao tiếp cho phép người dùng trao đổi trong quá trình làm việc .

Bình luận (1)
Hiếu xấu trai
9 tháng 6 lúc 20:01

Tham khảo

Nhiệm vụ của hệ điều hành là :

-Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính . -Cung cấp giao diện cho người dùng , giao diện là môi trường giao tiếp cho phép người dùng trao đổi trong quá trình làm việc . -Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính .

Bình luận (1)

THAM KHẢO!

- Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính.

- Cung cấp giao diện cho người dùng, giao diện là môi trường giao tiếp cho phép người dùng trao đổi trong quá trình làm việc.

- Tổ chức và quản lí thông tin trong máy tính.

Bình luận (1)
Trần Ái Linh
9 tháng 6 lúc 13:21

1. D
2. D
3. A
4. C
5. C
6. A
7. C

Bình luận (0)
N O V A
9 tháng 6 lúc 15:07

1. D
2. D
3. A
4. C
5. C
6. A
7. C

Bình luận (0)
Lô mk nek

Câu 1: Khi soạn thảo văn bản Word, thao tác nào cho phép để mở nhanh hộp thoại Find and Replace (tìm kiếm và thay thế): A. Ctrl + X B. Ctrl + A C. Ctrl + C D. Ctrl + F Câu 2: Chọn câu sai ? A. Mạng không dây kết nối các máy tính bằng sóng radio, bức xạ hồng ngoại, sóng truyền qua vệ tinh. B. Mạng có dây có thể đặt cáp đến bất cứ địa điểm và không gian nào. C. Mạng không dây không chỉ kết nối các máy tính mà còn cho phép kết nối các điện thoại di động D. Mạng có dây kết nối các máy tính bằng cáp Câu 3: Để định dạng cụm từ “Việt Nam” thành “Việt Nam”, sau khi chọn cụm từ đó ta cần dùng tổ hợp phím nào dưới đây: A. Ctrl + V B. Ctrl + A C. Ctrl + U D. Ctrl + B Câu 4: Trong Word để xóa một hàng ra khỏi bảng, ta chọn dòng đó, rồi vào: A. Table  Delete  Rows B. Edit  Insert  Columns C. Insert  Columns D. Table  Delete  Columns Câu 5: Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Word, để tách 1 ô thành nhiều ô, ta thực hiện A. Tools  Split Cells B. Table  Split Cells C. Table  Merge Cells D. Tools  Merge Cells Câu 6: Hãy chọn phương án đúng. Để tự động đánh số trang ta thực hiện : A. Insert  Page Numbers B. File  Page Setup C. Insert  Symbol D. Edit Page Numbers Câu 7: Trong soạn thảo văn bản Word, để tiến hành tạo bảng (Table), ta thực hiện: A. Insert Table … B. Format  Insert Table … C. Window Insert Table … D. Table  Insert  Table … Câu 8: Tên miền được phân cách bởi: A. Dấu chấm phẩy B. Dấu chấm C. Ký tự WWW D. Dấu chấm phẩy Câu 9: Phát biểu nào dưới đây là đúng khi giải thích lí do các máy tính trên Internet phải có địa chỉ ? A. Để xác định duy nhất máy tính trên mạng B. Để tìm lỗi máy tính C. Để biết được tổng số máy tính của Internet D. Để tăng tốc độ tìm kiếm Câu 10: Chủ sở hữu mạng Internet là: A. Pháp. B. Không có ai là chủ sở hữu C. Các tập đoàn viễn thông D. Mĩ

Aphmau Shalashaska
9 tháng 6 lúc 9:29

Câu 1 : d

Câu 2 :c

Câu 3 :a

Câu 4 :c

Câu 5: b

Câu 6 :c

câu 7 :a

câu 8:c

Câu 9:a

Câu 10 :b

Em ko phải lớp 10 nên có vài câu e ko chắc đâu ạ

 

Bình luận (0)

Bn tách từng câu ra đi bn .

Bình luận (2)
Loading...