Hỏi đáp Tin học lớp 8

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

1. Trong ngôn ngữ Pacal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình kết quả gì?

Rỏ i:=1 to 8 do write(i,' ')

2. Để viết thông tin ra màn hình, sau đó xuống dòng, Pascal sử dụng lệnh nào?

3. Nội dung các văn bản (xâu ký tự) muốn ghi ra màn hình bằng lệnh Write phải được đặt trong cặp dấu nào?

6. Biến nhớ trong lập trình có chức năng gì?

7. Để tăng biến nhớ X lên 1 đơn vị, ta thực hiện câu lệnh nào?

8. Tính giá trị cuối của c, biết rằng a :=3; b :=15; a :=a+b; c :=a+b

9. Sau câu lệnh x := 25 mod 2; giá trị của biến x là gì?

10. Trong ngôn nghữ lập trình Pascal, khai báo nào sau đây là đúng?

a) var ha: integer; b) vả 5tb: real; c) const y: integer; d) vả@R: char;

16. Máy tính có thể hiểu được trực tiếp ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ sau đây

a. Ngôn ngữ tự nhiên b. Ngôn ngữ lập trình c. Ngôn nghữ máy d. Cả a, b và c

17. Cho biết từ nào không phải từ khóa trong Pascal:

a. CHAR b. FOR c. INT d. BEGIN

19. Hãy cho biết từ nào không phải tên chuẩn của Pascal

a. IN b. SQR c. SQRT d. CHR

20. Ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính được gọi là:

a. Ngôn ngữ máy b. Ngôn ngữ tự nhiên c. Ngôn ngữ lập trình d. All

21. Các kiểu dữ liệu thường gặp trong Pascal là:

a. Integer b. byte c. String d. All

22.Trong các tên sau đây, tên nào là hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal

a. 8a b. tamgiac c. program d. bai tap

23. Ý nghĩa 2 lệnh sau là gì?

Writeln ('Ban hay nhap nam sinh')

Readln(NS)

Đây là Phần Trắc Nghiệm mong mn giúp mk sắp thi HK òi

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.