Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 22
Số lượng câu trả lời 448
Điểm GP 54
Điểm SP 670

Người theo dõi (163)

Dung Đào
nguyên

Đang theo dõi (12)

Hoa Hoétt
Đức Minh
Ken Tom Trần

Dòng thời gian