Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Khánh Hòa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 85
Số lượng câu trả lời 56
Điểm GP 2
Điểm SP 140

Người theo dõi (59)

Lê Công Hưng
Nai Nhỏ
Ngoc Anh

Đang theo dõi (63)

ooh sehun
Lê Dung
Lê Thân Gia Hân