Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Nguyên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 419
Điểm GP 34
Điểm SP 439

Người theo dõi (161)

Đang theo dõi (31)