Huỳnh Thùy Dương
29 tháng 12 2021 lúc 10:14
1285.40 km2
Bình luận (0)
Nguyễn Hà Giang
29 tháng 12 2021 lúc 10:14

Thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên 128.488 ha (1.284,88 km2),

Bình luận (1)