Minh
16 tháng 4 lúc 21:56

lúc nào bn bị khóa acc

Bình luận (0)
Mạnh=_=
16 tháng 4 lúc 21:56

:V

Bình luận (0)
Babi girl
17 tháng 8 2021 lúc 8:08

sai nhé phải là: thời gian chu chuyển của tư bản càng ngắn thì giá trị thặng dư giá trị thặng dư đucọ sản xuất ra nhiều hơn, tư bản càng lớn nhanh hơn

Bình luận (1)