Địêp Hòang Thị Hồ
Hôm kia lúc 9:35

Mk đg cần gấp giúp mk vs😭

Bình luận (0)
công bình
24 tháng 9 lúc 22:27

đưa ra kết quả 2 số nguyên là tích cua số liền trước và số liền sau của n

Bình luận (1)
MinhLe
22 tháng 9 lúc 18:55

Bạn giải thích rõ đề nha. Đề rất khó hiểu, "tất cả các số có 1 chữ cái">

Bình luận (0)