Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 334
Số lượng câu trả lời 402
Điểm GP 148
Điểm SP 162

Người theo dõi (22)

Kazuha Toyama
Minz Ank
GDucky
Vanh Vênh
Ẩn danh

Đang theo dõi (2)

Komorebi
Trần Thị Nhung