Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 83
Số lượng câu trả lời 234
Điểm GP 82
Điểm SP 21

Người theo dõi (13)

Annnnnn
Queen
Trần Thị Nhung
Mỹ Nhân 2k9
Thảo Vi

Đang theo dõi (1)

Trần Thị Nhung