Sinh học 7 - Hỏi đáp

TOPIC: KT SINH 7

Câu 1:

a)đặc điểm cấu tạo ngoài của lưỡng cư thích nghi vs đời sống ở nc

b)vai trò của lưỡng cư trong sản xuất nông nghiệp

Câu 2

Bài tập Sinh học

Ngắn gon hết sức, ko copy mạng

a. Ếch có cấu tạo ngoài như thế nào để thích nghi với đời sống ở nước? b. Cho biết vai trò của lưỡng cư trong sản xuất nông nghiệp?

Xem đầy đủ tại: http://dethikiemtra.com/lop-7/de-thi-hoc-ki-2-lop-7/on-tap-ki-2-mon-sinh-lop-7-quan-3-thanh-pho-ho-chi-minh-2017-d21953.html
Câu 1: (2.5đ) Quan sát hình vẽ sau đây: a. Ếch có cấu tạo ngoài như thế nào để thích nghi với đời sống ở nước? b. Cho biết vai trò của lưỡng cư trong sản xuất nông nghiệp? Câu 2: (2.5đ) Đọc thông tin sau Cá nhà táng sống trong môi trường nước ở biển. Một con cá nhà táng đực trưởng thành có thể dài tới 20,5 mét (67 ft). Nó là loài động vật có răng lớn nhất trên thế giới. Đối với những con đực, đầu có thể dài đến bằng 1/3 tổng chiều dài thân mình – nói đến đầu thì cá nhà táng là loài động vật có bộ não lớn nhất trên thế giới. Nó phân bổ toàn thế giới trên khắp các đại dương. Cá nhà táng chủ yếu ăn mực – thậm chí các loài mực khổng lồ và mực Nam Cực khổng lồ cũng là nạn nhân của nó – nhưng đôi khi chúng cũng đánh chén các loài cá và có thể lặn sâu tới 3 kilômét (9.800 ft), khiến nó trở thành loài động vật có vú lặn sâu nhất thế giới. Cá cái và cá con sống tách biệt với cá đực trưởng thành. Cá cái hợp tác với nhau để bảo vệ con cũng như giúp nhau cho con bú. Cứ cách ba đến sáu năm thì cá nhà táng sinh con một lần và thời gian chăm con có thể kéo dài đến hơn 10 năm. (Wikipedia ) a. Cá nhà táng thuộc lớp động vật nào? Giải thích tại sao? b. Trình bày đặc điểm của bộ Cá voi? Câu 3: (2.0 đ) So sánh sự khác nhau về cấu tạo của hệ tuần hoàn, hệ hô hấp của thằn lằn và chim bồ câu? Câu 4: (3.0 đ) Cho hình vẽ sau a. Chú thích hình vẽ b. Đây là sơ đồ não bộ của loài nào? Vì sao đại não và tiểu não rất phát triển?

Xem đầy đủ tại: http://dethikiemtra.com/lop-7/de-thi-hoc-ki-2-lop-7/on-tap-ki-2-mon-sinh-lop-7-quan-3-thanh-pho-ho-chi-minh-2017-d21953.html
Câu 1: (2.5đ) Quan sát hình vẽ sau đây: a. Ếch có cấu tạo ngoài như thế nào để thích nghi với đời sống ở nước? b. Cho biết vai trò của lưỡng cư trong sản xuất nông nghiệp? Câu 2: (2.5đ) Đọc thông tin sau Cá nhà táng sống trong môi trường nước ở biển. Một con cá nhà táng đực trưởng thành có thể dài tới 20,5 mét (67 ft). Nó là loài động vật có răng lớn nhất trên thế giới. Đối với những con đực, đầu có thể dài đến bằng 1/3 tổng chiều dài thân mình – nói đến đầu thì cá nhà táng là loài động vật có bộ não lớn nhất trên thế giới. Nó phân bổ toàn thế giới trên khắp các đại dương. Cá nhà táng chủ yếu ăn mực – thậm chí các loài mực khổng lồ và mực Nam Cực khổng lồ cũng là nạn nhân của nó – nhưng đôi khi chúng cũng đánh chén các loài cá và có thể lặn sâu tới 3 kilômét (9.800 ft), khiến nó trở thành loài động vật có vú lặn sâu nhất thế giới. Cá cái và cá con sống tách biệt với cá đực trưởng thành. Cá cái hợp tác với nhau để bảo vệ con cũng như giúp nhau cho con bú. Cứ cách ba đến sáu năm thì cá nhà táng sinh con một lần và thời gian chăm con có thể kéo dài đến hơn 10 năm. (Wikipedia ) a. Cá nhà táng thuộc lớp động vật nào? Giải thích tại sao? b. Trình bày đặc điểm của bộ Cá voi? Câu 3: (2.0 đ) So sánh sự khác nhau về cấu tạo của hệ tuần hoàn, hệ hô hấp của thằn lằn và chim bồ câu? Câu 4: (3.0 đ) Cho hình vẽ sau a. Chú thích hình vẽ b. Đây là sơ đồ não bộ của loài nào? Vì sao đại não và tiểu não rất phát triển?

Xem đầy đủ tại: http://dethikiemtra.com/lop-7/de-thi-hoc-ki-2-lop-7/on-tap-ki-2-mon-sinh-lop-7-quan-3-thanh-pho-ho-chi-minh-2017-d21953.html
8 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.