Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Trị , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 49
Số lượng câu trả lời 2055
Điểm GP 629
Điểm SP 2307

Người theo dõi (524)

dương tiểu my
nhok
Tui Tên Tâm
kirigaya kazuto

Đang theo dõi (11)

Dòng thời gian