Thạch Sanh

Nguyễn Bùi Quỳnh Anh

Viết một đoạn văn (5 – 7 câu) nêu cảm nhận của em về nhân vật nàng công chúa trong văn bản “Thạch Sanh” Ghi ra một cụm tính từ có trong đoạn văn em đã viết và gạch chân phần trung tâm.

giúp mik nha

Nguyen Nguyen
Nguyen Nguyen 3 tháng 3 2020 lúc 10:09

bạn học ams đúng ko

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN