Câu hỏi của Nguyễn Thủy Nhi - Vật lý lớp 7

hãy mô tả cách biểu diễn đường truyền của tia sáng và chùm sáng khi ánh sáng trong môi trường trong suốt

    Được cập nhật 05/12/2016 lúc 11:24
    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.