Câu hỏi của Kieu Lorita - Hóa học lớp 10

Đốt cháy 6,2g photpho trung bình chứa 6,72(L) O2(đktc)

a) chất nào còn dư sau P.Ứng ? tính khối lượng chất dư?

b Chất nào đưa tạo thành ? khối lượng bao nhiêu ?

bài kế tiếp Nung 150 kg CaCo3 tạo thành 67,2 kg CaO,tính hiệu suất phản ứng ( ai hỗ trợ với c.ơn)

    2 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.