thururu
23 tháng 12 2016 lúc 18:28

doi 40% = 2/5

Hiện nay tuổi con bằng 40% tuổi mẹ, nghĩa là bằng 2/5 tuổi mẹ và bằng 2/3 hiệu số tuổi của 2 mẹ con.

4 năm trước tuổi mẹ bằng 3 lần tuổi con, nghĩa là bằng tuổi con bằng 1/3 tuổi mẹ và bằng 1/2 hiệu số tuổi của 2 mẹ con

Vậy tỉ số tuổi con hiện nay so với tuổi con lúc trước là

2/3 : 1/2 = 4/3

Tuổi con hiện nay là 4 : (4­3) x 4 = 16 tuổi

Tuổi mẹ hiện nay là: 16 : 2/5 = 40 tuổi

vậy tuổi mẹ hiện nay là 40 tuổi

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN