Nguyễn Quang Đức
12 tháng 12 2016 lúc 15:40

Gọi ..... là a (a thuộc N*)

Theo bài ra, ta có: a-2 chia hết cho cả 3,5,7,9 => a-2 chia hết cho BCNN(3,5,7,9) <=> a-2 chia hết cho 315 => a-2 = 315k (k thuộc N*)

mà 350<=a<=400 => 347<a-2=315k<399 => 1<k<2 => k không thuộc N*

Do đó không có số đội viên nào thỏa mãn điều kiện bài toán

Bình luận (0)
Băng Dii~
12 tháng 12 2016 lúc 15:45

mot lien doi thieu nien khi xep thanh 3,5,7,9 hang deu thua 2 nguoi .tinh so doi vien ,biet tu 350 den 400 nguoi

Toán lớp 6

Nguyễn Quang Đức 2 phút trước (15:40)Thống kê hỏi đáp

Gọi số đội viên của liên đội  là s (a thuộc N*)

Theo bài ra, ta có: s - 2 chia hết cho cả 3,5,7,9 => s - 2 chia hết cho BCNN(3,5,7,9) <=> s - 2 chia hết cho 315 => s - 2 = 315k (k thuộc N*)

mà 350 <= s <= 400 => 347 < s - 2=315k < 399 => 1 < k < 2 => k không thuộc N*

Do đó không có số đội viên nào thỏa mãn điều kiện bài toán

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN