Câu hỏi của Minh Nhật - Hóa học lớp 8

cho 6.5g zn tác dụng với axitclohidic(hcl)

a) tính thể tính khí H2(đktc)

​b) tính khối lượng axit clohidric đã dùng

​c) tính khối lượng muối thu được

  1. Lựa chọn 1
  2.  
  3.  
  4.  
1 câu trả lời

Các câu hỏi liên quan khác...

Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.