Bài 5c.: Tương giao hai đồ thị. Biện luận số nghiệm phương trình.

Nguyễn Thị Phương Thảo

Tìm m để (Cm) y=x3-(2m+1)x2-9x cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lập thành 1 cấp số cộng.

Huyền Chi
Huyền Chi 23 tháng 8 2016 lúc 21:11

phuong trinh hoanh do giao diem la: x3-(2m+1)x2-9x=0.                                                                                                    <=> x[x2 -(2m+1)x-9] =0                                               ta giai dc x=o va x2-(2m+1)x-9=0                                                                                      ta dat g(x)=x2-(2m+1)x-9                                                                                               de cm cat truc hoanh tai 3 diem pb thi g(x)=o phai co 2 nghiem pb khac 0.           <=>Δ>0 =>m                                                                                                              goi x1, x2 la nghiem cua g(x)                                                                                     de lap thanh cap so cong thi x2=9x1                                                                             Ap dung vi-et  tim ra la dcvui           

Bình luận (0)
Nguyễn Phương Thảo
Nguyễn Phương Thảo 11 tháng 8 2016 lúc 11:34

(C) giao Ox tại 3 điểm <=> x^3-(2m+1)x^2-9x=0 có  3nghiệm pbiệt<=> x( x^2- ( 2m+1)x-9)=0 có 3 nghiệm pbiệt<=> x=0x^2- ( 2m+1)x-9=0 (*)có 2 nghiệm pbiệt <=> denta >0gọi x1, x2 là 2 nghiệm của (*)3 nghiệm của đề là x1;0 ; x2ta có x1+x2=0 dùng viet 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN