Bài 43 : Địa lí địa phương tỉnh - thành phố (tiếp theo)

tuanbm tran

trên bản đồ việt nam hà nội có toạ độ 105' Đ và 21'B.

mống cái có toạ độ 108' Đ và 21'51 B

Tp HCM có toạ độ 106' Đ và 13'30 B

lào cai có toạ độ 104' Đ và 23 B

hãy cho biết hướng đi hà nội đến mống cái và Tp HCM đến lào cai .

tuanbm tran
28 tháng 11 2018 lúc 16:03

ace nào biết giải họ cho tớ tý

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN