Bài 4. Một số axit quan trọng

yến

cho các chất k2o, FeO, so2. chất nào tác dụng với:

a, nước

b. hcl

c. ba(oh)2

viết pthh?

huyền thoại đêm trăng
3 tháng 10 2018 lúc 23:11

Hỏi đáp Hóa học

Bình luận (0)
Phùng Hà Châu
4 tháng 10 2018 lúc 13:01

a) Tác dụng với nước: K2O, SO2

b) Tác dụng với HCl: K2O, FeO

c) Tác dụng với Ba(OH)2: SO2

PTHH:

1) K2O + H2O → 2KOH

2) SO2 + H2O → H2SO3

3) K2O + 2HCl → 2KCl + H2O

4) FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O

5) SO2 + Ba(OH)2 → BaSO3 + H2O

2SO2 + Ba(OH)2 → Ba(HSO3)2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN