Bài 10. Một số muối quan trọng

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

I. MUỐI NATRI CLORUA (NaCl)

1. Trạng thái tự nhiên

Natri clorua tồn tại ở dạng hòa tan trong nước biển. Ngoài ra trong nước biển còn có một số muối khác như magie clorua, canxi sunfat,...

Ngoài ra, trong lòng đất cũng chứa một khối lượng muối natri clorua kết tinh gọi là muối mỏ. Những mỏ muối có nguồn gốc từ những hồ nước mặn đã cạn đi từ hàng triệu năm. Nước bị bay hơi, còn lại muối natri clorua kết tinh thành những vỉa dày trong lòng đất.

Mỏ muối đá Fairport Harbor Morton tại khu vực Fairport Harbor, bang Ohio.

2. Cách khai thác

  • Ở những nơi có biển hoặc hồ nước mặn, người ta khai thác NaCl từ nước mặn trên. Cho nước bay hơi từ từ, thu được muối kết tinh.
  • Ở những nơi có mỏ muối, người ta đào hầm hoặc giếng sâu đến mỏ muối để lấy muối lên. Muối mỏ sau khi khai thác, được nghiền nhỏ và tinh chế để có muối sạch.