BÀI 2. Chất

Tran Thuy vy

nước uống hằng ngày là chất hay vật thể

VMin
VMin 27 tháng 6 2018 lúc 10:51

chất

Bình luận (0)
Nguyễn Lưu Vũ Quang
Nguyễn Lưu Vũ Quang 4 tháng 7 2018 lúc 7:39

Nước uống hằng ngày là chất, nói rõ hơn nước là hợp chất gồm khí hydro và oxi.

\(H_2+O_2=H_2O\)

Bình luận (0)
Đỗ Quang Tùng
Đỗ Quang Tùng 8 tháng 7 2018 lúc 15:43

chất

Bình luận (0)
Nguyễn Tú Anh
Nguyễn Tú Anh 16 tháng 7 2018 lúc 9:26

Hợp chất

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN