Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Kudo Shinichi

Có 200ml dung dịch HCl 0,2M

a. Để trung hòa dung dịch axit này cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,1M . Tính nồng độ mol của muối sinh ra

b. trung hòa dung dịch axit trên bằng dung dịch Ca(OH)2 5% . Tính m dung dịch Ca(OH)2 cần dùng và C% của muối sau phản ứng ( giat thiết D của dung dịch HCl là 1g/mol )

giang nguyen
giang nguyen 25 tháng 6 2018 lúc 16:03

a)Phương Trình Hóa Học : HCl + NaOH → NaCl + H2O nHCl = 0,04 (mol) = nNaOH = nNaCl =>VddNaOH = 0,04/0,1 = 0,4 (l) = 400 (ml) Vdd = VddNaOH + VddHCl = 0,6 (l) =>CM ≈ 0,067 (M) b) 2HCl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2H2O nCa(OH)2 = nCaCl2 = (1/2)nHCl = 0,02 (mol) (Nồng độ phần trăm = 25% ????) mCa(OH)2 = 1,48 (g) =>mdd(Ca(OH)2) = 5,92 (g) mddHCl = 220 (g) =>mdd = 225,92 (g) mCaCl2 = 2,22 (g) =>%mCaCl2 ≈ 0,98%

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN