Ôn tập học kì II

Minamoto Sakura

Câu 4: Chất mùn có vai trò như thế nào trong lớp thổ nhưỡng? Câu 5: Con người có vai trò như thế nào đối với độ phì trong lớp đất?

Câu 6: Ở 1 nơi người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ được 17°c, lúc 13 giờ được 27°c và lúc 21 là 19\(^0\) C. Tính nhiệt độ TB của ngày đó?

Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 17 tháng 5 2018 lúc 21:23

Câu 4:

Trả lời:

Chất mùn có vai trò rất lớn trong lớp thổ nhưỡng trên mặt đất của chúng ta. Đất đai luôn chứa những tính chất đặc trưng, chất dinh dưỡng và độ phì trong đất giúp cho cây cối và mùa vụ phát triển đạt những hiệu quả tốt cho người nông dân. Chât mùn là lớp chất rất quan trọng trong đất nó được xem như một chất dinh dưỡng không thể nào thiếu được. Chất mùn chứa một lượng lớn chất dinh dưỡng tự nhiên có trong đất nó là nguồn thức ăn dồi dào của các loài thực vật trên bề mặt của t rái đất.

Bình luận (0)
Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 17 tháng 5 2018 lúc 21:24

Câu 5:

Con người có vai trò làm tăng hoặc giảm độ phì của đất tùy thuộc vào các hoạt động canh tác trên đất: - Khai thác, sử dụng phân bón hóa học không hợp lý, thuốc trừ sâu, đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn sẽ làm cho đất trở nên kém phì nhiêu. - Bón phân cho đất, khai thác đất hợp lý, cải tạo đất nhiễm mặn, nhiễm phèn giúp độ phì trong đất được tăng lên.

Bình luận (0)
Trần Thọ Đạt
Trần Thọ Đạt CTV 17 tháng 5 2018 lúc 21:25

Câu 6: Chỉ cần lấy 17 cộng với 27 cộng với 19 rồi chia cho 3 là đc

Vậy NĐTB của ngày đó là:

\(\dfrac{17+27+19}{3}=21^oC\)

Bình luận (0)
Nguyễn Hồng Thy
Nguyễn Hồng Thy 17 tháng 5 2018 lúc 18:48

Câu 4: Chất mùn có vai trò như thế nào trong lớp thổ nhưỡng?

Chất mùn có vai trò rất quan trọng trong đất vì chúng là nguồn thức ăn cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật sống trên mặt đất. Câu 5: Con người có vai trò như thế nào đối với độ phì trong lớp đất?

Độ phì của đất cao hay thấp tuỳ thuộc vào điều kiện tự nhiên và con người trong việc canh tác. Trong sản xuất nông nghiệp, con người đã tiến hành các biện pháp như: cày sâu, bừa kĩ, bón phân, tưới nước, thau chua, rửa mặn... nhằm làm tăng độ phì cho đất. Nhờ vậy, năng suất cây trồng ngày càng cao. Vì thế vai trò của con người rất quan trọng.

Câu 6: Ở 1 nơi người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ được 17°c, lúc 13 giờ được 27°c và lúc 21 là 190 C. Tính nhiệt độ TB của ngày đó?

Nhiệt độ TB của ngày đó:

(17+27+19): 3= 21\(^0\)C

Bình luận (0)
Tran Dieu Linh
Tran Dieu Linh 17 tháng 5 2018 lúc 19:32

Câu 4:

Chất mùn có vai trò rất quan trọng trong đất vì chúng là nguồn thức ăn cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật sống trên mặt đất.

Câu 5

Con người có vai trò làm tăng hoặc giảm độ phì của đất tùy thuộc vào các hoạt động canh tác trên đất: - Khai thác, sử dụng phân bón hóa học không hợp lý, thuốc trừ sâu, đất bị nhiễm mặn, nhiễm phèn sẽ làm cho đất trở nên kém phì nhiêu. - Bón phân cho đất, khai thác đất hợp lý, cải tạo đất nhiễm mặn, nhiễm phèn giúp độ phì trong đất được tăng lên.

Câu 6:

Nhiệt độ trung bình ngày của ngày đó là:

\(\dfrac{\left(17+27+19\right)}{3}=21^0\)C

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN