Bài 47. Đại não

Trương Mỹ Huyền

giúp mik câu này vs: tại sao tổn thương ở 1 bên đại não sẽ làm tê liệt phía thân đối diện

Trần Thị Hà My
Trần Thị Hà My 10 tháng 5 2018 lúc 10:01
Vì các đường dẫn truyền nối đại não với các phần bên dưới đều bắt chéo ở hàng tủy hoặc tủy sống.
Bình luận (0)
thiên thần buồn
thiên thần buồn 10 tháng 5 2018 lúc 11:11

Đó là do cấu trúc bắt chéo của các bó sợi thần kinh ki đi xuống dưới từ 2 bán cầu đại não. Cấu tạo như vậy liên quan rất lớn đến việc vận động cũng như giữ thăng bằng bạn ạ.

Bình luận (0)
Vân3007
Vân3007 26 tháng 4 2019 lúc 10:19

Tổn thương ở 1 bên đại não sẽ làm tê liệt phía thân đối diện vì hầu hết các đường dẫn truyền xung thần kinh nối giữa vỏ não với các phần dưới của não và tủy sống đều bắt chéo ở hành tủy hoặc tủy sống

Bình luận (0)
Hoàng Nhất Thiên
Hoàng Nhất Thiên 10 tháng 5 2018 lúc 15:02

Hầu hết các đường dẫn truyền xung thần kinh nối giữa vỏ não với các phần dưới của não và tủy sống đều bắt chéo ở hành tủy hoặc tủy sống , do đó mà tổn thương ở 1 bên đại não sẽ làm tê liệt nửa thân bên đối diện.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN