SC_XPK_Aries_TTP
27 tháng 6 2016 lúc 18:23

Nhà bạn Lan có số con gà là:     20 + 6 = 26 ( con gà )

               Đáp số: 26 con gà

Nhanh nhất nhé

Bình luận (0)
Vương Hàn Long
27 tháng 6 2016 lúc 18:24

Nhà bạn Lan có số con gà là:

20+6=26(con gà)

Đáp số:26 con gà

Bình luận (0)
bao binh cong chua
27 tháng 6 2016 lúc 18:25

nha bn lan co so con ga la:

20+6=26(con)

d/s:26con

Bình luận (0)
Vương Hàn Long
27 tháng 6 2016 lúc 18:28

Thanks

Bình luận (0)
o0o I am a studious person o0o
27 tháng 6 2016 lúc 18:30

Nha Lan con so con ga la :

 20 + 6 = 26 con

Dap so 26 con

T nha

Bình luận (0)
ngân
27 tháng 6 2016 lúc 18:39

nhà bạn lan có số gà là :

20 + 6 = 26 (con gà)

đáp số : 26 con gà

Bình luận (0)
o0o I am a studious person o0o
27 tháng 6 2016 lúc 18:39

Nha lan con :

20 + 6 = 26 con 

Dap so : 26 con

T nha

Bình luận (0)
Bùi Thị Minh Huyền
27 tháng 6 2016 lúc 18:48

Nhà bạn Lan có số con gà là:

20 + 6 = 26 (con gà)

 Đáp số: 26 con gà

Bình luận (0)
Ngô Thị Yến Nhi
27 tháng 6 2016 lúc 21:04

Nhà Lan có số con gà là :

20 + 6 = 26 ( con gà )

Đáp số : 26 con gà

Bình luận (0)
Trần Quỳnh Mai
27 tháng 6 2016 lúc 21:05

Nhà Lan có số con gà là :

   20 + 6 = 26 ( con )

  Đ/S : 26 con 

Bình luận (0)
Do Manh
28 tháng 6 2016 lúc 8:13

Nhà bạn Lan có số con gà là :                                                                                                                                                                     20 + 6 = 26  ( con gà )                                                                                                                                                                                 Đáp số : 26 con gà .

Bình luận (0)
Victory_Chiến thắng
28 tháng 6 2016 lúc 9:35

Nha Lan co so ga la:

20+6=26

Dap so: 26 con ga

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN