Bài 27 : Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

Ren Hakuei

Trước và sau chiến thắng Bạch Đằng, tình hình nước ta ra sao ?

Huỳnh Ngọc Châu
Huỳnh Ngọc Châu 21 tháng 3 2018 lúc 10:53

Chưa chiến thắng (trước) a. Nông nghiệp: - Công cụ bằng sắt phát triển - Cấy lúa 2 vụ, dùng trâu bò cày bừa - Có đê phòng lụt - Cây trồng đủ loại, chăn nuôi phong phú . b. Thủ công nghiệp: - Rèn sắt, làm gốm, tráng men.. - Nghề sắt phát triển. - Nhà Hán nắm độc quyền về sắt , công cụ ,vũ khí nhằm hạn chế sự chống đối nhà Hán của nhân dân ta và hạn chế sản xuất. c. Thương nghiệp: - Trong nước hàng hóa xuất hiện ở các chợ làng. - Thương nhân nước ngoài buôn bán ở Luy Lâu , Long Biên (Trung Quốc, Ấn Độ) - Nhà Hán nắm độc quyền ngoại thương. Đã chiến thắng(sau) a. Nông nghiệp: - Công cụ bằng sắt phát triển - Cấy lúa 2 vụ, dùng trâu bò cày bừa - Có đê phòng lụt - Cây trồng đủ loại, chăn nuôi phong phú . b. Thủ công nghiệp: - Rèn sắt, làm gốm, tráng men.. -Xuất hiện một số xưởng chế tạo vũ khí phục vụ cho việc kháng chiến - Nghề sắt phát triển. c. Thương nghiệp: - Trong nước hàng hóa xuất hiện ở các chợ làng. - Thương nhân nước ngoài buôn bán ở Luy Lâu , Long Biên (Trung Quốc, Ấn Độ) - Thương nghiệp đã đc khôi phục và phát triển hơn trước.

Bình luận (0)
Cậu♥Chủ♥Ngốc
Cậu♥Chủ♥Ngốc 31 tháng 1 2018 lúc 20:20

Chưa chiến thắng (trước) a. Nông nghiệp: - Công cụ bằng sắt phát triển - Cấy lúa 2 vụ, dùng trâu bò cày bừa - Có đê phòng lụt - Cây trồng đủ loại, chăn nuôi phong phú . b. Thủ công nghiệp: - Rèn sắt, làm gốm, tráng men.. - Nghề sắt phát triển. - Nhà Hán nắm độc quyền về sắt , công cụ ,vũ khí nhằm hạn chế sự chống đối nhà Hán của nhân dân ta và hạn chế sản xuất. c. Thương nghiệp: - Trong nước hàng hóa xuất hiện ở các chợ làng. - Thương nhân nước ngoài buôn bán ở Luy Lâu , Long Biên (Trung Quốc, Ấn Độ) - Nhà Hán nắm độc quyền ngoại thương. Đã chiến thắng(sau) a. Nông nghiệp: - Công cụ bằng sắt phát triển - Cấy lúa 2 vụ, dùng trâu bò cày bừa - Có đê phòng lụt - Cây trồng đủ loại, chăn nuôi phong phú . b. Thủ công nghiệp: - Rèn sắt, làm gốm, tráng men.. -Xuất hiện một số xưởng chế tạo vũ khí phục vụ cho việc kháng chiến - Nghề sắt phát triển. c. Thương nghiệp: - Trong nước hàng hóa xuất hiện ở các chợ làng. - Thương nhân nước ngoài buôn bán ở Luy Lâu , Long Biên (Trung Quốc, Ấn Độ) - Thương nghiệp đã đc khôi phục và phát triển hơn trước. Nhớ tick ủng hộ mìh nha!banhChúc bn hc tốt!

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN