Nguyen Anh Tung
10 tháng 4 2016 lúc 21:31

Với 6 tia chung gốc O có số góc là : 6*5/2=15(góc)Với n tia chung gốc O có số góc là : n*(n-1)/2 (góc)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN