Lập trình đơn giản

Tú Nguyễn

Nhập 3 loại tiền và số tiền cần đổi. Hãy tìm tất cả các tổ hợp có được của 3 loại tiền trên cho số tiền vừa nhập

duong nguyenvan
1 tháng 1 2018 lúc 15:25

Bạn có thể tham khảo nha :PLập trình đơn giản

Bình luận (0)
duong nguyenvan
1 tháng 1 2018 lúc 15:26

Lập trình đơn giản

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN